МАШИНА ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ ПФТ Г4 СМАРТ 5.5КВ 00257359 ПФТ

G 4 X smart со водена пумпа 0,37/400V
Машината се испорачува со следната опрема:
- Мотор полнач 0,75kW 28 o/m DF31 RAL2004
- Главен мотор ZF21 5,5kW 400U
со сигурносен нагибен прекидач RAL2004
- Команден орман G 4 X smart
- Мерач на проток на вода 100-1000 l/h kpl.
- Пумпа за зголемување на водениот притисок 0,37 KW 400V
- Компресор LK 250 со автоматска контрола на притисокот G4X RAL2004
- Кутија за алат G 4 X kpl.
- Ротор D6-3
- Статор D6-3 рамен
- Манометар за притисок на малтерот во црево 25m-дел
- Мешач G 4/G 5 рамен RAL2004
- Поцинковано вретено чистач
- Чистач за цевката за мешање D-и R-пумпа поцинкован
- Пиштол за малтерисување 25 F14 200 smartline
- RONDO црево за малтер 25mm 10m со хидраулични спојки
- Црево за воздух 1/2" 11m kompl.
- Дел за перење на црево 25m-дел LW24 со Geka спојка
- Упатство за употреба G 4 X smart

G 4 X smart машина може да работи само со D ротори и статори.
Подрачје на примена:
" Гипсан малтер
" Кречно-гипсан малтер
" Цементен малтер
" Кречен малтер
" Кречно-цементен малтер-
" Фанго маса
" Изолациони малтери
" Малтери за фугирање
" Малтери за засилување и лепење
" Ѕидарски малтер
" Нивелир маси
" Маси за изолација

buy online with DealsPolo.com

МАШИНА ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ ПФТ Г4 СМАРТ 5.5КВ 00257359 ПФТ

  • Производител: PFT - Germany
  • Шифра: 403071
  • Достапен:
  • 0 ден.